Polska

Zespół Pieśni i Tańca "Miechowiacy"

Zespół posiada w swoim repertuarze przede wszystkim pieśni i tańce krakowskie z uwzględnieniem mikroregionu miechowskiego i Racławic, pieśni i tańce lubelskie, śląskie oraz tańce narodowe takie jak polonez czy mazur. Zespół występuje przede wszystkim w strojach krakowskich lub w strojach właściwych dla danego regionu w zależności od wykonywanego programu propagując i kultywując na swoich koncertach folklor i kulturę narodu polskiego.
d 2017 roku do nadal Kierownikiem Artystycznym i Choreografem Zespołu w jednej osobie jest Pani Joanna Dulińska-Litewska. Kierownictwem muzycznym i Kapelą w latach 2017 - 2020 zajmował się Pan Andrzej Gugała, obecnie jego funkcję pełni Mariusz Oleksa. Chórem i wyszkoleniem wokalnym opiekuje sie Justyna Szlosek, a aranżacje są autorstwa Gabrieli Kaweckiej. Od 2017 roku Zespół powiększył się o grupę młodzieżową, a od 2018 roku o grupę dziecięcą. Obecnie w ZPiT „Miechowiacy” tańczy, śpiewa i gra około 100 osób w różnych kategoriach wiekowych. Zespołowi towarzyszy integralnie Kapela w dziesięcioosobowym składzie z akordeonem, skrzypcami, klarnetami, fletem, trąbkami i kontrabasem.

© 2020 festival.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń