Polska

Zespół Regionalny Mystkowianie

Zespół prezentuje autentyczny taniec, śpiew i muzykę folkloru Ziemi Sądeckiej (Lachów Sądeckich) z pogranicza lachowsko – pogórzańskiego oraz z centralnej części regionu zarówno w formie tanecznej, jak i obrzędowo-zwyczajowej. W tańcach Mystkowian dominują tańce grupowe oparte na rytmie walca o charakterze lirycznym, a także żywe tańce z podkładem muzycznym kontrabasu, klarnetu i trąbki jak hola walc, wściekła polka, walc szybki, mystkowianka.

© 2020 festival.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń