2023-06-24

ORLEN partnerem Małopolskich Spotkań z Folklorem 2023

ORLEN to tegoroczny partner głownym Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2023. Firma wspiera w ten sposób jeden z największych festiwali folkloru w Polsce.

Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, to Festiwal o charakterze międzykulturowym zakłada twórczą promocję dziedzictwa kulturowego regionu oraz prezentacje wartości kultur etnicznych z innych krajów. Spotkania z najlepszymi Zespołami z całego świata mają być platformą wymiany doświadczeń w budowaniu jakości i sieci kontaktów między grupami uczestniczącymi w kolejnych edycjach festiwalu. Promocja różnorodności kulturowej jest, bowiem jednym z najistotniejszych elementów idei tego przedsięwzięcia. Odkrywanie i osobiste doświadczanie różnic, zwyczajów czy odmienności ma prowadzić do chęć poznania wartości własnego regionu.

© 2020 festival.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń